BHP i Ochrona Środowiska

Zapewniamy kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ochrony środowiska. Odpowiadamy na indywidualne potrzeby i oczekiwania naszych klientów.

"Najtrudniejszą decyzją jest podjęcie działania, reszta jest już tylko kwestią wytrwałości."

Amelia Earhart

Zapraszamy!
Specjalizujemy się w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
img

Nasza historia

Firma TUSI została stworzona z myślą o podmiotach, które potrzebują profesjonalnej pomocy oraz chcą mieć pewność, że sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska są w dobrych rękach.

img

Nasz cel

Świadcząc usługi na najwyższym poziomie, chcemy jednocześnie motywować pracodawców do tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z poszanowaniem dla środowiska naturalnego.

img

Nasze doświadczenie

10 lat praktyki w branżach od spożywczej po przemysł ciężki. Stosowane rozwiązania zapewniły naszym klientom realizację aktualnych wymagań prawnych, co przełożyło się na poztywną ocenę podczas kontroli

Szkolenia

Oferowane szkolenia przeprowadzane są przez specjalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, prawa pracy, pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego, w oparciu o programy dostosowane do indywidulanych potrzeb klienta. Wykorzystywane materiały dydaktyczne w sposób nieszablonowy pozwolą zrealizować program szkolenia oraz przygotować pracownika do sytuacji niebezpiecznych, co przełoży się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w Państwa firmie.


Oferujemy szeroki zakres usług szkoleniowych obejmujący:

Szkolenia wstępne

Dedykowane są dla wszystkich osób rozpoczynających prace:

 • nowo zatrudnionemu pracownikowi
 • studentowi odbywającemu u pracodawcy praktykę studencką
 • uczniom szkół zawodowych zatrudnionym w celu praktycznej nauki zawodu (praktykantom)

Ważność szkolenia:

 • do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy – kadra kierownicza
 • do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy – pozostałe stanowiska

Szkolenia okresowe

Dedykowane są dla:

 • kadry kierowniczej
 • pracowników zatrudnienionych na stanowiskach robotniczych
 • pracowników administracyjno-biurowych

Ważność szkolenia:

 • nie rzadziej niż raz na 3 lata – dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 • nie rzadziej niż raz w roku – dla pracowników na stanowiskach robotniczych, dla których istnieje szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
 • nie rzadziej niż raz na 5 lat – dla osób będących pracodawcami i kierujących pracownikami
 • nie rzadziej niż raz na 6 lat – dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenia ppoż. i szkolenia z udzielania pierwszej pomocy

Dedykowane są dla:

 • pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do zwalczania pożaru i prowadzenia ewakuacji
 • pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy

Zakres szkoleń:

 • praktyczne szkolenia ppoż. z uwzględnieniem scenariuszy zagrożeń np. pożar, wybuch, wyciek substancji niebezpiecznych itp.
 • prowadzenie próbnych ewakuacji
 • ćwiczenia z użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń ppoż.
 • praktyczne szkolenia z udzielania pierwszej pomocy z użyciem profesjonalnego sprzętu medycznego.

Szkolenia prowadzone są tylko przez wykwalifikowanych pracowników Pogotowia Ratunkowego oraz Straży Pożarnej.

Dodatkowo na życzenie klienta zapewniamy przeglądy, legalizacje i konserwację gaśnic, urządzeń przeciwpożarowych oraz realizujemy inne obowiązki wynikające z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

Szkolenia e-learning


Dedykowane są dla:

 • kadry kierowniczej jak i pracowników administracyjno-biurowych z wyjątkiem stanowisk robotniczych

Przeprowadzanie szkoleń w formie e-learningu ma wiele zalet dla pracodawcy:

 • Oszczędność czasu
 • Niższe nakłady finansowe
 • Możliwość przeszkolenia dużej grupy w dowolnym czasie i miejscu
 • Mniejsze wymagania pod względem organizacyjnym
 • Mniejsza dezorganizacja planu pracy

Oferujemy przeprowadzanie szkoleń okresowych w nowoczesnej formie e-learningu. Szkolenia okresowe BHP w formie e-learningu skierowane są do wszystkich grup zawodowych z wyjątkiem stanowisk robotniczych. W tym przypadku, wyłącznym dopuszczalnym typem szkolenia BHP jest forma instruktażowa. Szkolenia przeprowadzane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Usługi

Nadzór

Oferujemy w ramach nadzoru realizację zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 109 poz 704) oraz obowiązków pracodawcy wynikające z Kodeksu Pracy (Dz.U. Nr 24 poz.141 z późn. zm) w tym:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp i p.poż
 • kompleksowe wykonanie analizy zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach wraz z przedstawianiem propozycji dotyczących rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu warunków pracy oraz obniżenie kosztów w firmie
 • opracowanie wewnętrznych przepisów regulujących zagadnienia warunków pracy
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy
 • sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej
 • opracowywanie instrukcji BHP
 • prowadzenie rejestrów wymaganych prawem
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej
 • doradztwo w doborze środków ochrony zbiorowej, indywidualnej oraz odzieży roboczej
 • współdziałanie w reprezentowaniu "Zleceniodawcy" przed Państwową Inspekcją Pracy oraz Państwową Inspekcją Sanitarną
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP.

Na życzenie klienta zapewniamy również doradztwo oraz prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.

Ochrona Środowiska

Nasza oferta obejmuje kompleksowe usługi pomocne w wypełnianiu obowiązków nałożonych przepisami prawa ochrony środowiska, w tym:

 • reprezentowanie firmy wobec urzędów, instytucji oraz organów kontrolnych
 • przygotowywanie wniosków oraz występowanie o uzyskiwanie stosownych decyzji środowiskowych z zakresu:
  • gospodarki odpadowej - pozwolenia na wytwrzanie odpadów, transport oraz przetwarzanie odpadów
  • gospodarki wodno-ściekowej- zgody wodnoprawne
  • emisji gazów i pyłów do atmosfery
 • optymalizacja i zorganizowanie systemu gospodarki odpadami, w tym określenie rodzajów wytwarzanych odpadów, poszukiwanie uprawnionego odbiorcy odpadów oraz kontrola realizacji procesu
 • pomoc w zakresie wdrażania proekologicznych rozwiązań
 • monitorowanie stanu formalno-prawnego w zakresie ochrony środowiska oraz informowanie o zmianach prawnych dotyczących działalności firmy
 • przygotowanie wszelkich sprawozdań środowiskowych w zależności  od rodzaju prowadzonej działalności:
  • Raporty KOBIZE
  • Opłaty za korzystanie ze środowiska
  • Roczne sprawozdanie o wytworzonych odpadach
  • Roczne sprawozdania o wprowadzonych opakowaniach i produktach w opakowaniach
  • Inne sprawozdania.
 • prowadzenie  dokumentacji związanej z gospodarką odpadami (karty przekazania odpadów, ewidencja odpadów)
 • inne obowiązki prawne ciążące na przedsiębiorcy

Usługi realizowane są w ramach stałej umowy lub w formie jednorazowych zleceń. Każda oferta sporządzana jest indywidualnie po dokładnym zapoznaniu się z potrzebami klienta.

Audyt

Oferta obejmuje przeprowadzenie audytu, który ma za zadanie zweryfikować, porównać funkcjonujące procesy i rozwiązania organizacyjne w przedsiebiorstwie, z wewnętrznymi regulacjami oraz obowiązującymi przepisami. Rozwiązanie takie pozwoli pracodawcy uniknąć potencjalnych konsekwencji prawnych wynikających z niedopełnienia obowiązków.

Z audytu sporządzany jest raport wykazujący wszystkie niezgodności oraz plan korzystnych usprawnień technicznych oraz organizacyjnych. Forma i zakres audytu ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta.

Kontakt

Jeśli są Państwo zainteresowani nasza ofertą, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.

Drogowców 31
05-600 Grójec

+48 574-212-299

Twoja wiadomość została wysłana, dziękujemy!
Nie mogliśmy odebrać Twojej wiadomości. Prosimy o kontakt +48 574-212-299 lub biuro@tusi.pl